West-Vlaanderen ontcijferd

West-Vlaanderen ontcijferd

Zonet werd de 14de editie van POM-publicatie  ‘West-Vlaanderen Ontcijferd, sociaal-economisch profiel van de provincie’ gelanceerd.
Hierin wordt  de socio-economische toestand in onze provincie met de rest van Vlaanderen vergeleken. 
Met cijfertabellen op gemeentelijk niveau biedt de POM vooral  lokaal besturen de mogelijkheid om zichzelf te benchmarken in West-Vlaanderen. 

Deze thema's komen aan bod:
  1. demografie
  2. huisvesting en ruimtelijke ordening
  3. welvaart
  4. arbeidsmarkt en opleiding
  5. indicatoren van economische activiteit.

Op verschillende vlakken staat de West-Vlaamse economie er goed voor. We zijn bij de koplopers voor werkzaamheidsgraad, activiteitsgraad, werkloosheidsgraad en jobratio en we verbeterden de laatste jaren flink het welvaartsniveau van de inwoners. Keerzijde van de medaille is de alsmaar groter wordende arbeidsmarktkrapte in onze provincie. Ook op andere vlakken zoals starters of onderzoek en ontwikkeling moeten we nog een tandje bijsteken. Maar we stelden de afgelopen jaren vast dat de starters in West-Vlaanderen meer dan elders overleven, er minder bedrijven failliet gaan en het aantal collectieve ontslagen beperkter bleef.

Het volledige onderzoek kun je raadplegen via de website van POM West-Vlaanderen.
Zoek Blog
West-Vlaanderen ontcijferd

“West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaal-economisch profiel van de provincie” brengt de recente sociaal-economische toestand van West-Vlaanderen in kaart. Kaarten, figuren en tabellen geven tendensen aan binnen diverse thema's.

Lees meer