Digitale Communicatie met overheidsdiensten neemt fors toe

Digitale Communicatie met overheidsdiensten neemt fors toe

De COVID-19-crisis heeft er voor gezorgd dat de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid sterk is toegenomen; 52% van de bevolking heeft het voorbije jaar online formulieren ingevuld en verzonden, 12% meer dan in 2019 voor de crisis.


evolutieJPG

Toch heeft 48% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid.
Het probleem situeert zich daarbij niet zozeer aan de aanbodzijde: slechts 4% geeft aan dat er geen mogelijkheid was om de informatie online te bekomen of te leveren.

Gebrek aan persoonlijk contact (18%), gebrek aan vaardigheden (16%) en meer vertrouwen in papieren formulieren (15%) zijn de meest aangehaalde redenen om geen gebruik te maken van e-government.

De meest actieve gebruikers van e-government zijn de jongvolwassenen (25-34 jaar) en hoogopgeleiden: respectievelijk 71% en 69% had online contact met de overheid.

Ouderen van 65 tot 74 jaar (29%) en laaggeschoolden (27%) maken veel minder gebruik van deze online diensten.

Slechts 7% van de personen die thuis niet over internet beschikken, zoeken specifiek voor e-government buitenshuis een oplossing.detail e-govermentJPG


Bron: Statbel.be
Zoek Blog