Het Huis van het Leren inspireert

Het Huis van het Leren inspireert

Ook dit academiejaar engageert Huis van het Leren zich opnieuw om experttalks, inspiratie- en infosessies te organiseren en jullie zo te inspireren en informeren over het brede, boeiende veld van levenslang leren.

Wat zijn experttalks?

Online bijeenkomsten, gericht op intermediairen waarin een expert uit het werkveld zijn/haar knowhow deelt over specifieke opleidingen, opleidingsniveaus, opleidingsincentives etc.

Wat zijn inspiratie- en infosessies?

Online bijeenkomsten, gericht op volwassenen die willen studeren, waarin een ervaringsdeskundige inspireert met zijn/haar verhaal, do’s en don’ts, tips & tricks om een realistisch beeld te krijgen over opleidingen.

Concreet

Deze ambitie vertaalt zich heel concreet in de volgende online sessies:

Experttalks voor professionelenInspiratie- en infosessies voor lerenden

 


Wist je dat…

Huis van het Leren ook ondersteuning biedt bij (digitale) leervragen en leren leren? Meer info via deze link.

 

 Huisvanhetlerenpng 

 

Zoek Blog