Het project ‘k Zien van tel bereikt 250 jongeren in eerste jaar.

Het project ‘k Zien van tel bereikt 250 jongeren in eerste jaar.

In de zomer van 2021, nog in volle coronapandemie, startte ‘k zien van tel, een project waarbij elke jongere tussen 18 en 30 de kans krijgt om zich te ontwikkelen, te versterken en deel te nemen aan de samenleving. Na 1 jaar is het tijd om de balans op te maken.


kzienvantel_logojpg

“’k Zien van tel krijgt de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en is een project dat actief is in 11 West-Vlaamse gemeenten”, steekt Haroun Karim Rajput, coördinator, van wal. “Het is de allereerste keer dat een multidisciplinair team onder 1 koepel aan de slag gaat met jongeren uit de regio. Op die manier wordt de expertise vanuit verschillende organisaties gebundeld en kunnen snel veel administratieve euvels verholpen worden. Daarenboven hoeft de jongere maar 1 hulpvraag te stellen bij 1 instantie. Onze 9 jongerencoaches gaan nadien mee in het pad dat de jongere aflegt en ze stimuleren hen richting activering en tewerkstelling.”

 

Een groot succes zo blijkt. Op 1 jaar tijd krijgt de organisatie maar liefst 250 aanmeldingen waarvan er 179 effectief een traject opstarten. Waarom startten de anderen niet op? Diverse redenen van niet voldoen aan de instapcriteria of niet voldoende contact kunnen maken met de jongere zijn de voornaamste redenen. Jongeren moeten het eigenaarschap van hun traject toe-eigenen en daarmee aan de slag gaan. Daar zit de succesfactor van dit project. Maar van de 41 trajecten die ondertussen zijn beëindigd, bereikt 51% de doelstelling. Gaande van de opstart van een opleiding tot tewerkstelling, maatwerk of welzijn. De activatie is een feit. 

“Opvallend om mee te geven is de laagdrempeligheid van het project”, gaat Haroun Karim Rajput verder. “60 jongeren hebben zelf de weg gevonden naar ‘k Zien van tel en zijn niet via een doorverwijzing of een andere hulpverlener bij ons terecht gekomen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongere en gaan aanklampend aan de slag. Via outreachend werken en nabijheid, letterlijk en figuurlijk, bouwen we een vertrouwensrelatie op met de jongeren. Het is enerzijds fijn te merken dat deze methodiek aanslaat bij onze doelgroep en anderzijds toont het ook aan dat er nog veel jongeren nood hebben aan hulp of een duwtje in de rug.”

 

“Ondanks dat het een pittig jaar is geweest waar we een nieuw project uit de grond hebben gestampt, met meerdere organisaties onder 1 koepel hebben samengewerkt en de nodige uitdagingen hebben aangegaan, mogen we terecht fier zijn op de mooie resultaten die met ‘k Zien van tel zijn gerealiseerd”. “We hopen van harte dat we nog veel jongeren mogen begeleiden richting activatie, tewerkstelling en welzijn.”

  ESF-investeertpng

Meer informatie?

www.kzienvantel.be

Haroun Karim Rajput, Coördinator ‘ k Zien van tel

Gsm: 0474 80 60 65

 

Cijfermateriaal?

Tijdens het persmoment werd stilgestaan bij de impact van het project na 1 jaar.  De presentatie kan per mail verkregen worden. Het bevat cijfermateriaal over de doelgroep (zie screenshot hieronder), aantal aanmeldingen en regionale spreiding.  Gelieve een mail te sturen naar haroun@kzienvantel.be

ProfielJPG


Foto's persmoment

IMG_20220909_114840518jpg
Haroun Karim Rajput - de sterke man achter het project 'k Zien van Tel!

filipvanbecelaere1jpg
Filip Van Becelaere - Beleidsmedewerker CAW


kathykamoenjpg
Kathy Kamoen - Schepen Blankenberge


mathijsgoderisjpg
Mathijs Goderis - Schepen Brugge


pedrodebruyckerejpg

Pedro De Bruyckere - Keynote speker, Pedagoog & Mythbusterharoun_louisejpg
Haroun, coördinator 'k Zien Van Tel!, samen met jongerencoach Louise. IMG_20220909_101738884jpgIMG_20220909_101742976jpg

Bedankingjpg
Op het einde van het persmoment had het team van jongerencoach nog een verrassing in petto! Ze bedankten Haroun - aka the Best Boss Ever - voor zijn inzet.
Zoek Blog