Wie langer dan twee jaar werkloos is, moet vanaf 2023 gemeenschapsdienst doen. Weigeraars dreigen hun uitkering te verliezen.

Lees meer