Nieuwsberichten

Zoek Blog

Keer terug naar de blog
Meet & Greet met uitzendconsulenten

Dinsdagmorgen verzamelden 26 toeleiders en uitzendconsulenten met het doel om elkaars werking beter te begrijpen en te versterken met het oog op het activeren van inclusieve talenten.

Lees meer
Projectoproep fonds SD WORX 2022

Het Fonds SD Worx heeft tot doel organisaties te ondersteunen die zich specialiseren in de toeleiding tot werk van personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Lees meer