Nieuwsberichten

Zoek Blog

Keer terug naar de blog
Van VOP naar Individueel maatwerk

Met individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Lees meer